Od leta 2008 naprej

Pridobili 20 mio eur nepovratnih sredstev.

Največkrat gre za specifične subvencije in davčne olajšave na področju, ki ga druga svetovalna podjetja ne pokrivajo. Pomagamo tako mikro, majhnim podjetjom kot gospodarskim družbam.

Zanima me več

Bonamico ekipa.

Jure Pogačnik

direktor

Špela Pogačnik

pomočnica direktorja

Renata Sušnik

vodja pisarne

Melita Fakin

referentka

Subvencije in olajšave

 Vaš profit Delež Bonamico

Za podjetja, ki izpolnjujejo pogoje, uveljavljamo specifičen tip subvencij in olajšav, ki se pridobivajo mesečno. Finančna korist na letnem nivoju je lahko zelo različna, povprečno pa znaša okoli 4.000 €. Pri tej obliki nepovratnih sredstev je naše plačilo določeno kot soudeležba na ustvarjeni finančni koristi. Naš delež v prvem letu znaša 25 %, v vseh nadaljnjih letih pa le še med 5 % in 10 %. Račun za naše delo izdamo šele po tem, ko je ekvivalentni znesek že pridobljen. Sledimo načelu minimalne časovne obremenitve partnerjev.

Za podjetja, ki izpolnjujejo pogoje, uveljavljamo specifičen tip subvencij in olajšav, ki se pridobivajo mesečno. Finančna korist na letnem nivoju je lahko zelo različna, povprečno pa znaša okoli 4.000 €. Pri tej obliki nepovratnih sredstev je naše plačilo določeno kot soudeležba na ustvarjeni finančni koristi. Naš delež v prvem letu znaša 25 %, v vseh nadaljnjih letih pa le še med 5 % in 10 %. Račun za naše delo izdamo šele po tem, ko je ekvivalentni znesek že pridobljen. Sledimo načelu minimalne časovne obremenitve partnerjev.

Najbolj iskana področja razpisov

Vsebina Max. sofinanciranje Max. trajanje Vir financiranja Predvidena aktivnost
Prodaja / komercializacija COSME/ SME Instrument (Ph.3)/JV Mreženje
Digitalni/vsebinski marketing
Iskanje razpisov
Povečanje konkurenčnosti 100.000 € Tekoča aktivnost Nacionalni razpisi (KROP)
H2020 Innovation Associate
Program skupine
Iskanje razpisov
Mreženje
Raziskave novih rešitev 50.000 € V skladu z RR programon Horizon 2020
JR RRI verige vrednosti
Opredeliti raziskovalni program
Iskanje konzorcijev (vloga partnerja)
Strategija komuniciranja preko spleta za pridobitev povabil k sodelovanju
Opredeliti izobraževalne potrebe
Izobraževanja 30.000-50.000 € Skladno z letnim načrtom Erasmus+
Nacionalni razpisi (VKO)
Mreženje (vloga partnerja)
Spremljanje nacionalnih razpisov
TRL 6 – prototip 30.000 € 3 mesece Zasebni kapital Pripraviti “pitch”Mreženje
TRL 9 – končna rešitev 2.2 milijonov 2 leti SME Instrument
FTI
Študija izvedljivosti
Poslovni načrt

Vir financiranja:
COSME/ SME Instrument (Ph.3)/JV

Predvidena aktivnost:
Mreženje
Digitalni/vsebinski marketing
Iskanje razpisov

Max. sofinanciranje:
100.000 €

Max. trajanje:
Tekoča aktivnost

Vir financiranja:
Nacionalni razpisi (KROP)
H2020 Innovation Associate

Predvidena aktivnost:
Program skupine
Iskanje razpisov
Mreženje

Max. sofinanciranje:
50.000 €

Max. trajanje:
V skladu z RR programon

Vir financiranja:
Horizon 2020
JR RRI verige vrednosti

Predvidena aktivnost:
Opredeliti raziskovalni program
Iskanje konzorcijev (vloga partnerja)
Strategija komuniciranja preko spleta za pridobitev povabil k sodelovanju
Opredeliti izobraževalne potrebe

Max. sofinanciranje:
30.000-50.000 €

Max. trajanje:
Skladno z letnim načrtom

Vir financiranja:
Erasmus+
Nacionalni razpisi (VKO)

Predvidena aktivnost:
Mreženje (vloga partnerja)
Spremljanje nacionalnih razpisov

Max. sofinanciranje:
30.000 €

Max. trajanje:
3 mesece

Vir financiranja:
Zasebni kapital

Predvidena aktivnost:
Pripraviti “pitch” Mreženje

Max. sofinanciranje:
2.2 milijonov

Max. trajanje:
2 leti

Vir financiranja:
SME Instrument
FTI

Predvidena aktivnost:
Študija izvedljivosti
Poslovni načrt